Unternehmensgeschichte

  • 2002  Gründung in Herschdorf
  • 2004  Anschaffung erstes CNC Bearbeitungszentrum
  • 2005  Umzug an den heutigen Standort Königsee
  • 2006  Erweiterung um Produktionstätte 2
  • 2013  Anschaffung zweites CNC Bearbeitungszentrum
  • 2016  erster außereuropäischer Auftrag
  • 2016  Exportquote bei ca. 30 %
  • 2017  Anschaffung drittes CNC Bearbeitungszentrum